clld / Leader

Výzvy: - IROP

Aktualizácia č. 4 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

24. október 2023 2 dokumenty
Oznámenie žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004:

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001, aktualizácia č. 3

7. február 2023 3 dokumenty
Oznámenie žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku o plánovanom uzavretí výzvy č. IROP-CLLD-X347-511-001:

Aktualizácia č. 3 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

7. december 2022 1 dokument
Predmetom aktualizácie č. 3  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 3 dochádza k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu na sumu 235.312,46 €.

Aktualizácia č. 2 Výzvy č. IROP-CLLD-X347-512-004 pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

6. september 2022 3 dokumenty
Účinnosť aktualizácie: od nasledujúceho hodnotiaceho kola tj. od 13.09.2022.

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 B2 Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti sídel, aktualizácia č.1

22. apríl 2022 3 dokumenty
Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

Oznam o posunutí termínu predčasného uzavretia Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné a sociálne služby

11. apríl 2022 0 dokumentov
MAS Rajecká dolina oznamuje žiadateľom, že dňa 21.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá. 

Výzva IROP-CLLD-X347-512-004 B2 Zvýšenie bezpečnsoti a dostupnosti sídel

8. február 2022 2 dokumenty
Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-004.

IROP - CLLD-X347-512-002 - aktualizácia č.1

11. január 2022 2 dokumenty
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá.

Výzva IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné sociálne služby (výzva uzavretá!!!)

31. marec 2021 2 dokumenty
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá.

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 aktualizácia č.2

8. marec 2021 4 dokumenty
Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Výzva IROP-CLLD-X347-512-003 B1

9. február 2021 3 dokumenty
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa  22.11.2021 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003 zrušená.

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 !aktualizácia dokumentov!

13. október 2020 2 dokumenty
V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 A1 Podpora podnikania a inovácií

15. júl 2020 5 dokumentov
Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje  Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Rajecká dolina z Integrovaného regionálneho operačného programu pre opatrenie