clld / Leader

Výzvy: 4. Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Dávame do pozornosti Výzvu na odborných hodnotiteľov projektov IROP.

Viac informácií nájdete na stránke:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1313&navID2=1313&sID=67&id=13646

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

21. január 2019 0 dokumentov
Dávame do pozornosti Výzvu na odborných hodnotiteľov projektov IROP.