clld / Leader

Výzvy: 2. Výzvy MAS

Oznam o plánovanom zrušení Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003

21. október 2021 0 dokumentov
MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa  22.11.2021 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD-X347-512-003 zrušená.