clld / Leader

Dokumenty: Žiadosť o platbu IROP

ŽoP žiadateľ IROP

excel 16. február 2022 12 stiahnutí 77.39 KB

Cover list

word 16. február 2022 6 stiahnutí 141.22 KB

Pokyny k ZoP_Uzivatel na MAS

word 16. február 2022 7 stiahnutí 126.95 KB