clld / Leader

IROP - CLLD-X347-512-002 - aktualizácia č.1

11. január 2022 Výzvy 2 dokumenty

MAS Rajecká dolina oznamuje potenciálnym žiadateľom, že dňa 10.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá.

Predmetom aktualizácie č. 1  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy. Aktualizáciou č. 1 dochádza ku skráteniu intervalu uzatvárania hodnotiacich kôl výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy:

  1. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok,

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Dátum vydania aktualizácie:              11.01.2022

Dátum účinnosti aktualizácie:            12.01.2022

 

Zoznam dokumetnov

Informácia o aktualizácii č.1
Vyzva_na_ZoPr_c_IROP-CLLD- X347-512-002_aktualizácia c_1