clld / Leader

O nás

Základné údaje o území:  
Počet obyvateľov 34 064
Rozloha 333,708 km2
Hustota obyvateľstva 102,08 obyv./km2
Počet obcí 24
   

 

      MAS Rajecká dolina získala po prvý krát Štatút miestnej akčnej skupiny, skrátene MAS. Od 1.1.2018 začala realizovať stratégiu CLLD  „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ v rámci programového obdobia 2014 – 2020. V rámci implementácie stratégie prostredníctvom vyhlásených výziev MAS-kou, môžu získať podporu na realizáciu svojich projektových zámerov obce, podnikateľské subjekty, poľnohospodári, mimovládne organizácie pôsobiace v území MAS Rajecká dolina. Občianske združenie MAS Rajecká dolina bude v rámci implementácie stratégie organizovať množstvo propagačných a informačných podujatí pre členov MAS a aktérov z územia. Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu, ktorej cieľom je podpora rozvoja územia MAS Rajecká dolina.

Miestna akčná skupina Rajecká dolina je občianske združenie zložené z verejného, súkromného a občiansko-právneho sektora, ktoré sa nachádza v Žilinskom kraji na severe stredného Slovenska na území okresu Žilina.

Miestna akčná skupina je tvorená volenými zástupcami zo samosprávy obcí a miest, podnikateľov, občianskych združení, ale aj jednotlivcov. Tí všetci majú záujem spoločnými aktivitami popri rieke Rajčianke, ktorá dolinu spája, spojiť aj kluby, združenia, záujmové skupiny, tak aby prepojili a zmenili nielen svoje okolie, ale zveľadili kultúrne a prírodné dedičstvo celého územia Rajeckej doliny.

Na základe prvotných informácii o existencií a význame miestnych akčných skupín (MAS) sa pri ďalšom rozvíjaní verejno-súkromného partnerstva oficiálnou formou MAS nadviazalo na existujúce a funkčné partnerstvá pôsobiace v Rajeckej doline. Verejný sektor je zastúpený susediacimi obcami a to konkrétne: Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Malá Čierna, Veľká Čierna, Podhorie, Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina, Stránske, Šuja, Turie, Višňové, Zbyňov.