clld / Leader

Návrhy záhrad a verených priestranstiev

V priloženej prezentácii si môžete pozrieť ukážky našich návrhov záhrad a verejných priestransiev.

Prezenácia NÁVRHY ZÁHRAD a verejných priestranstiev