clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 aktualizácia č.2

8. marec 2021 Výzvy 4 dokumenty

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum vydania aktualizácie: 08.03.2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 09.03.2021

Zoznam dokumetnov

Výzva A1 bez sledovania zmien
Výzva A1 so sledovaním zmien
Informácia o aktualizácii výzvy
Vzor zmluvy o príspevok