clld / Leader

Oznam o posunutí termínu predčasného uzavretia Výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 C1 Komunitné a sociálne služby

11. apríl 2022 Výzvy 0 dokumentov

MAS Rajecká dolina oznamuje žiadateľom, že dňa 21.04.2022 bude Výzva na predkladanie Žiadostí o príspevok č. IROP-CLLD- X347-512-002 predčasne uzavretá. 

Dôvodom predčasného uzavretia výzvy je

  • nedostatočný dopyt v rámci výzvy, nakoľko v rámci posledných troch hodnotiacich kolách nebola predložená žiadna ŽoPr

 Po uvedenom termíne už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.