clld / Leader

Registrovaný sociálny podnik

V máji roku 2022 bol nášmu občianskemu združeniu udelený štatút "registrovaný sociálny podnik". MAS Rajecká dolina, r.s.p. zasmestnáva viac ako 30% zdravotne znevýchodnených zamestnancov.

Naše združenie ponúka v rámci svojeje podnikateľskej činnosti služby v oblasti poradenstva a spracovania projektov z eurofondov.

Ako ďaľšiu službu ponúkame návrhy záhrad a verejných priestranstiev. Viac info nájdete v časti Záhrady.

 

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

u