clld / Leader

Organizačná štruktúra

Predseda MAS Rajecká dolina
Ing. Pavol Tandara Občianske združenie Rajecká dolina
 
Členovia RADY MAS Rajecká dolina
Ing. Pavol Tandara Občianske združenie Rajecká dolina
Ing. Milan Lipka Mesto Rajec
Mgr. Zuzana Dobešová ÁNO pre život
Mgr. Katarína Hollá Mesto Rajecké Teplice
Ladislav Balvan občan
Iveta Michalíková Obec Čičmany
Ing. Marian Danišek Ekofarma Trnové s.r.o.
Vladimír Jamečný Obec Lietavská Svinná-Babkov
Ing. Miroslav Mikula občan
 
Kontrolná a revízna komisia
 
Monitorovací výbor
 
Výberová komisia