clld / Leader

Výzvy

Granty a dotácie z VÚC

30. január 2019 0 dokumentov
http://www.zilinskazupa.sk/sk/dokumenty-oznamy/granty-dotacie/

Vyhľadávač grantov

30. január 2019 0 dokumentov
Vyhľadávač grantov ITMS

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov

21. január 2019 0 dokumentov
Dávame do pozornosti Výzvu na odborných hodnotiteľov projektov.

Zelené Oázy (termín uzavretia 3.12.2018)

16. november 2018 0 dokumentov
Vytvárajme spolu Zelené Oázy na miestach, kde žijeme.

Granty EPH a Nórska

16. november 2018 0 dokumentov
Aktuálne výzvy si môžete pozrieť TU

Podpora pracovných miest

16. november 2018 0 dokumentov
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily 

Opatrenie 7.2

8. október 2018 0 dokumentov
obce

Archív ukončených výziev

27. február 2018 0 dokumentov
Archív ukončených výziev

Opatrenie 5.1.1

27. február 2018 0 dokumentov
Výzvy IROP