clld / Leader

Aktuality

Aktívny s malými deťmi - pozvánka na seminár 11.10.2019

Aktívny s malými deťmi - pozvánka na seminár

Sú rodinné a materské centrá len pre malé deti? Nezisková organizácia Áno pre život pozýva na seminár a ukážku dobrej praxe, na ktorých zaznejú informácie o tom, aký význam majú tieto centrá pre komunitu a región. Na akcii vystúpia zakladateľky občianskych združení – rodinných centier, v rámci ktorých vytvorili priestor pre rodičov, aby mohli tráviť plnohodnotný čas so svojimi deťmi a zároveň prekonali sociálnu izoláciu, ktorú so sebou materská dovolenka prináša. Porozprávajú svoje dobré aj zlé skúsenosti a predstavia zaujímavé nápady a myšlienky na aktivity pre deti či rodičov.

Seminár Tvorba pracovných príležitostí 2.10.2019

Seminár Tvorba pracovných príležitostí

Na seminári zaznejú informácie  o tom, ako si vytvoriť vlastnú pracovnú príležitosť a možnosti rozbehnúť vlastné živobytie.  Na akcii vystúpia viacerí odborníci. Osvetlia legislatívne prostredie pri vytváraní  podnikateľských zámerov, možnosti finančnej podpory štátu a vzdelávania jednotlivcov pri rozbiehaní vlastných projektov. Svoje skúsenosti s podnikaním predstavia ženy, ktoré rozbehli svoje podnikateľské zámery a živa sa vlastným  nápadom.

30.9.2019

Výzva MAS-037/7.5/1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.5 pre obce

11. stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov 21.9.2019

11. stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov

Pozývame Vás na 11. stretnutie priaznivcov Klubu slovenských turistov. V piatok 20. 9. a v nedeľu 22. 9. účastníci podujatia sa riadia individuálnym programom s možnosťou absolvovania turistických trás v Lúčanskej Malej Fatre, Strážovských vrchoch, alebo navštívenia zaujímavých miest Rajeckej doliny. Spoločný, hlavný program stretnutia začína v sobotu 21. septembra a to výstupom na vrch Čipčie, kde sa od 10:00 hod. začne prezentácia účastníkov s odovzdávaním účastníckych listov. O 12:30 hod. KST Turie slávnostne odovzdá putovnú štafetu organizátorovi nasledujúceho ročníka 12. stretnutia priaznivcov KST, ktorým bude TK VERTEPY Medzilaborce z regiónu Humenné. Na vrchole sa o dobrú náladu postarajú folkloristi z Rajeckej doliny. Návštevníci tohto podujatia, ktorí by chceli získať viac informácií o tomto podujatí ako aj o turistických zaujímavých destináciách z Rajeckej doliny, môžu navštíviť náš info stánok, ktorý bude zriadený v Kultúrnom dome v Turí sobotu 21. 9. už od 7:00 hod. rannej. Po absolvovaní výstupu i zostupu z Čipčia všetkých účastníkov tohoto podujatia pozývame do kultúrneho domu na kotlíkový guľáš a tanečnú zábavu v štýle country až do 19:00 hod.

Seminár Odpad – Eko ďalej? Cesta k zníženiu množstva odpadu 19.9.2019

Seminár Odpad – Eko ďalej? Cesta k zníženiu množstva odpadu

Likvidácia odpadu sa týka každého. Plné kontajnery s komunálnym odpadom svedčia o tom, že mnohí obyvatelia stále nechcú alebo nevedia, kam patrí ktorý druh odpadu. Najlepšie je vzniku odpadu celkom predchádzať. Ukladaním bioodpadu do kompostu nevytvárame odpad. Organická hmota sa vracia do prirodzeného kolobehu a mení sa na “čierne zlato”. Na tom, ako narábame s odpadom, sa podieľa samospráva, odborníci aj každý občan – spôsobom, ako narába s odpadom, a aj tým, ako sa zaujíma o veci verejné. Môžeme sami niečo zmeniť?

Vidiek žije! medzinárodná konferencia 12.9.2019

Vidiek žije! medzinárodná konferencia

„Veríme, že práve spoločnými aktivitami môžeme rozvinúť životaschopnú spoluprácu, ktorá pomôže udržať vidiek aj do budúcnosti živý, produktívny, poskytujúci zdravé a čisté potraviny  pre všetkých.“, organizátori Vás týmto pozývajú do Hriňovej na konferenciu Vidiek žije!.

Deň otvorených dverí na Lietavskom hrade 6.9.2019

Deň otvorených dverí na Lietavskom hrade

Združenie na záchranu Lietavského hradu oslávi 20. výročie založenia v sobotu 7. septembra benefičnou akciou Deň otvorených dverí (DOD) na Lietavskom hrade.Čítajte viac: https://myzilina.sme.sk/c/22204599/dvadsat-rokov-zachrany-lietavskeho-hradu-oslavia-dnom-otvorenych-dveri.html#ixzz5yjUWo5Zc

Výstava umeleckého kováča 6.9.2019

Výstava umeleckého kováča

Mesto Rajec vás pozýva na výstavu autorských diel umeleckého kováča Bystríka Hasalika, ktorá sa uskutoční 27.8. - 30.9.2019 vo výstavnej sieni Radnice v Rajci.

Oslavy 75. výročia SNP v Kunerade 31.8.2019

Oslavy 75. výročia SNP v Kunerade

Obec Kunerad a OZ AKURAD všetkých srdečne pozývajú na OSLAVY 75. VÝROČIA SNP V KUNERADE.Program osláv 75. výročia SNP v Kunerade: 9:00 - prechod Cesty padlých hrdinov - turistický prechod, ktorí vedú vojaci 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, vyráža sa spred Penziónu Kunerad, koniec o 14:00 pri pamätníku SNP14:00 - Stretnutie historických vozidiel pod zámkom v Kunerade a statické ukážky bojov SNP14:30 - pietny akt, príhovor zástupcov štátu, samospráv, veľvyslanectiev a zahraničných partnerov z Českej republiky a Poľska 15:00 krst publikácie Slovenské národné povstanie a odboj v Kunerade a Rajeckej doline15:10 odovzdávanie pamätných medailí významným osobnostiam, ktorých predkovia bojovali v SNP alebo ktorí sa pričinili o povedomie o SNP v Rajeckej doline15:15 kultúrny program - vystúpenie ľudových zoskúpení (Bratia Balvoňovci, Heligonkári spod Kľaku, Ďurčanská pätka)Tešíme sa na Vás

< predchádzajúce