clld / Leader

Aktuality

GALAPÁGY 21.3.2020

GALAPÁGY

Keďže vzniknutá situácia  nedovoľuje organizovanie podujatí v Makovického dome, Krajské kultúrne stredisko Žilina sa rozhodlo priblížiť Vám prednášky cestovateľského klubu prostredníctvom facebookovej stránky Krajského kultúrneho strediska v Žiline.Začiatok v pondelok 23. marca o 15:00 hod. prednáškouGALAPÁGY – tajuplnosť, odlišnosť, rozmanitosť.GALAPÁGY – súostrovie zrodené z ohňa a lávy.Vydajte sa s nami po stopách Charlesa Darwina a nahliadnitedo praveku. Spoznajte prehistoricky vyzerajúce morské leguány, obrovské slonie korytnačky, tučniaky galapágske a mnoho ďalších živočíšnych druhov, ktoré nežijú nikde inde na našej planéte. Lektor: Michal Smatana, STUDIO BORORO,absolvoval výpravu na Galapágy v roku 2019

21.3.2020

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

21.3.2020

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 výzvu č. 46/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

11.3.2020

Výzva MAS 037/7.2/3 - AKTUALIZÁCIA

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.2 pre obce.

Seminár Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská 11.3.2020

Seminár Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská

OZ Áno pre život si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší zo série seminárov s názvom „Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská“, ktorý sa venuje téme zariadení sociálnych služieb a začleňovaniu znevýhodnených ľudí do spoločnosti, predstaveniu inšpiratívnych príbehov z nášho regiónu a možnostiam v oblasti chránených dielní / chránených pracovísk. O svojich skúsenostiach, príkladoch dobrej praxe prídu hovoriť zástupcovia organizácií CSS TAU Turie – Elena Bohdalová, Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA Turzovka – Katarína Prengelová a neziskovej organizácie Áno pre život – Zuzana Dobešová.

Tajomné Karpaty - Živá rieka 25.2.2020

Tajomné Karpaty - Živá rieka

Pozývame Vás na diskusiu a premietanie filmu Erika Baláža "Živá rieka". Erik Baláž sa podieľal na tvorbe viacerých významných filmov, ktoré sa týkajú ochrany prírody. Medzi najznámejšie patria Vlčie hory, trojdielna séria Tajomné karpaty a Strážca divočiny. V minulosti spolupracoval na viacerých projektoch s lesoochranárskym zoskupením VLK, ktorých cielľom bola ochrana prirodzených lesov a veľkých šeliem. Viedol najmä projekty ochrany Tichej a Kôprovej doliny. V roku 2017 získal ocenenie Biela vrana "Za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody, schopnosť vytvárať v nich vzťah k prírode a spájať rôznych aktérov".

20.2.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302051X347-511/512-28

Publicita Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP302051X347  

Seminár Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch 19.2.2020

Seminár Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch Stretnutie sa uskutoční 27. februára 2020, v čase od 9:00 h poľovnícky hotel Diana v Stráži.

Seminár Regionálne partnerstvá 14.2.2020

Seminár Regionálne partnerstvá

Občianske združenie ÁNO PRE ŽIVOT a MAS Rajecká dolina Vás pozývajú na Seminár Regionálne partnerstvá. Uskutoční sa dňa 14.2.2020 na MSU Rajec vo veľkej zasadačke.UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 12. 02. 2020, Prihlasovanie: Zuzana Dobešová, apz.projekty@gtsmail.sk, tel.: 0903 534 894

Granty ŽSK 13.2.2020

Granty ŽSK

Dobrý projekt, lepší kraj! Požiadajte župu o dotáciu...

< predchádzajúce