clld / Leader

Aktuality

Školenie pre pestovateľov bylín 23.1.2020

Školenie pre pestovateľov bylín

Kofola pozýva záujemcov o pestovanie bylín na stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.1.2020 o 8,50 hod v Rajeckej Lesnej. Svoju účasť potvrďte prosím do 22. 1. 2020 Radimovi Garnolovi na e-mail: radim.garnol@kofola.cz alebo na tel.: +420 603 299 303.

Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár 11.1.2020

Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár

Občianske združenie Áno pre život Vás pozýva na ďalší zo série seminárov s názvom Kontrolná činnosť občanov, ktorý sa uskutoční 11.1.2020 (sobota) v Komunitnom centre n.o. Áno pre život v Rajci. Podrobný program seminára nájdete v prílohe.

13.12.2019

Výzva MAS 037/7.5 - AKTUALIZÁCIA

Upozorňujeme na ZMENU výzvy MAS 037/7.5/1.

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 29.11.2019

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev Stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2019, v čase od 9:00 hv hoteli Roháč v Trstenej.

Odborná prax vo Švajčiarsku v LS 2020 28.11.2019

Odborná prax vo Švajčiarsku v LS 2020

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu v spolupráci so švajčiarskym partnerom Swiss Hospitality Academy v Maienfelde pripravuje pre mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu,  odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2020. Naše združenie ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch, penziónoch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v kantóne Graubünden (nemecky hovoriaci kantón), zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne a jednodňovú exkurziu do niektorého kantónu Švajčiarska. Veríme, že pokiaľ sa rozhodnete absolvovať túto prax, prinesiete si nezabudnuteľné zážitky a rozšírite si svoje vedomosti rovnako ako stovky iných mladých ľudí, ktorí absolvovali tieto praxe už od roku 1995. Podrobné a aktuálne informácie o praxi sú uverejnené aj na webovej stránke združenia www.swiss – slovaktourism.sk.

30.10.2019

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-037/4.1/2

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_037/4.1/2 - predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.

Aktívny s malými deťmi - pozvánka na seminár 11.10.2019

Aktívny s malými deťmi - pozvánka na seminár

Sú rodinné a materské centrá len pre malé deti? Nezisková organizácia Áno pre život pozýva na seminár a ukážku dobrej praxe, na ktorých zaznejú informácie o tom, aký význam majú tieto centrá pre komunitu a región. Na akcii vystúpia zakladateľky občianskych združení – rodinných centier, v rámci ktorých vytvorili priestor pre rodičov, aby mohli tráviť plnohodnotný čas so svojimi deťmi a zároveň prekonali sociálnu izoláciu, ktorú so sebou materská dovolenka prináša. Porozprávajú svoje dobré aj zlé skúsenosti a predstavia zaujímavé nápady a myšlienky na aktivity pre deti či rodičov.

Seminár Tvorba pracovných príležitostí 2.10.2019

Seminár Tvorba pracovných príležitostí

Na seminári zaznejú informácie  o tom, ako si vytvoriť vlastnú pracovnú príležitosť a možnosti rozbehnúť vlastné živobytie.  Na akcii vystúpia viacerí odborníci. Osvetlia legislatívne prostredie pri vytváraní  podnikateľských zámerov, možnosti finančnej podpory štátu a vzdelávania jednotlivcov pri rozbiehaní vlastných projektov. Svoje skúsenosti s podnikaním predstavia ženy, ktoré rozbehli svoje podnikateľské zámery a živa sa vlastným  nápadom.

30.9.2019

Výzva MAS-037/7.5/1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.5 pre obce

< predchádzajúce