clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 !aktualizácia dokumentov!

13. október 2020 Výzvy 2 dokumenty

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Upravené dokumenty k výzve nájdete v prílohe.

Zoznam dokumetnov

vyzva X347-511 nové logo
Prílohy nové logo MIRRI