clld / Leader

Členské príspevky

Obce:                0,50 € /obyvateľ /rok

Obce platia členské podľa počtu obyvateľov s týmito výnimkami:

Minimálne členské na obec                                                                     200 € ročne

Obec Čičmany (vzhľadom na počet obyvateľov menej ako 100 €)              100 € ročne

Obec Višňové a Rajecké Teplice                                                            1.400 € ročne

Mesto Rajec                                                                                        1.800 € ročne

Podnikatelia:      50,00 € /rok (do 9 zamestnancov)

                         300,00 € / rok (10 a viac zamestnancov)

Občania,mimovládne organizácie, školy :   10 € /rok