clld / Leader

Členské príspevky

Obce:                0,75 € /obyvateľ /rok

Obce platia členské podľa počtu obyvateľov, pričom minimálna ročná výška členského je 300 € ročne, maximálna 2.000 €. Mesto Rajec 2.500 € / rok.

Podnikatelia:      50,00 € /rok (do 9 zamestnancov)

                         300,00 € / rok (10 a viac zamestnancov)

Občania,mimovládne organizácie, školy :   20,00 € /rok