clld / Leader

Aktuality

Letný tábor Rajecké Teplice 24.6.2020

Letný tábor Rajecké Teplice

Občianske združenie Kultúra pozýva deti od 7 do 14 rokov na denný letný tábor v Rajeckých Tepliciach.

10. ročník súťaže 5.6.2020

10. ročník súťaže

Národná sieť rozvoja vidieka SR pozýva miestne akčné skupiny zapojiť sa do 10. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Využite príležitosť prezentovať krásy prírody vášho regiónu, inšpiratívnych ľudí a ich život na vidieku, ľudové zvyky a tradície, ako i miestne pozoruhodnosti...

20.5.2020

Nová výzva pre obce na rok 2020 – Zmiernenie dopadov koronakrízy

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore regionálneho rozvoja“) vyhlasuje „výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

5.5.2020

Vicepremiérka ubezpečuje MAS, že realokácie sa ich nebudú týkať

Dňa 27. apríla 2020 bol Národnej sieti MAS SR doručený list od podpredsedníčky vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, v ktorom jej predsedu ubezpečila, že spomínané alokácie, o ktorých sa dnes hovorí v súvislosti s korona krízou,  "sa v tejto chvíli netýkajú PRV a ani prioritnej osi 5, z ktorej sa financujú MAS a ich projekty v rámci IROP."

GALAPÁGY 21.3.2020

GALAPÁGY

Keďže vzniknutá situácia  nedovoľuje organizovanie podujatí v Makovického dome, Krajské kultúrne stredisko Žilina sa rozhodlo priblížiť Vám prednášky cestovateľského klubu prostredníctvom facebookovej stránky Krajského kultúrneho strediska v Žiline.Začiatok v pondelok 23. marca o 15:00 hod. prednáškouGALAPÁGY – tajuplnosť, odlišnosť, rozmanitosť.GALAPÁGY – súostrovie zrodené z ohňa a lávy.Vydajte sa s nami po stopách Charlesa Darwina a nahliadnitedo praveku. Spoznajte prehistoricky vyzerajúce morské leguány, obrovské slonie korytnačky, tučniaky galapágske a mnoho ďalších živočíšnych druhov, ktoré nežijú nikde inde na našej planéte. Lektor: Michal Smatana, STUDIO BORORO,absolvoval výpravu na Galapágy v roku 2019

21.3.2020

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 47/PRV/2020 pre podopatrenie 6.3

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

21.3.2020

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 46/PRV/2020 pre podopatrenie 6.1

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.1 výzvu č. 46/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnostiPodopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

11.3.2020

Výzva MAS 037/7.2/3 - AKTUALIZÁCIA

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 7.2 pre obce.

Seminár Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská 11.3.2020

Seminár Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská

OZ Áno pre život si Vás dovoľujeme pozvať na ďalší zo série seminárov s názvom „Zariadenia sociálnych služieb a chránené pracoviská“, ktorý sa venuje téme zariadení sociálnych služieb a začleňovaniu znevýhodnených ľudí do spoločnosti, predstaveniu inšpiratívnych príbehov z nášho regiónu a možnostiam v oblasti chránených dielní / chránených pracovísk. O svojich skúsenostiach, príkladoch dobrej praxe prídu hovoriť zástupcovia organizácií CSS TAU Turie – Elena Bohdalová, Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA Turzovka – Katarína Prengelová a neziskovej organizácie Áno pre život – Zuzana Dobešová.