clld / Leader

Aktuality

Traktor s príslušenstvom Ekofarma Trnové 20.9.2023

Traktor s príslušenstvom Ekofarma Trnové

Projekt sa zameriava na obstaranie strojov - Traktor s nakladačom a príslušenstvo: samonakladacia vlečka, predná disková kosa a dvojrotorový zhrňovač.

13.9.2023

Výzva č. 4/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.2

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

6.9.2023

Úprava pracovného času kancelárie

Kancelária MAS Rajecká dolina oznamuje, že v stredu 6.9.2023 sa predlžuje pracovný čas kancelárie MAS Rajecká dolina do 20,00 hod.

30.6.2023

Výzva MAS 037/4.2/3 - opatrenie 4.2

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.2 

30.6.2023

Výzva MAS 037/4.1/3 pre poľnohospodárske podniky- opatrenie 4.1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, opatrenie 4.1 pre poľnohospodárske podniky

27.6.2023

Výzva č. 3/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.2

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

30.5.2023

Výzva MAS 037/7.5/2 pre obce - opatrenie 7.5

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

30.5.2023

Výzva MAS 037/7.4/1 pre obce - opatrenie 7.4

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6

30.5.2023

Výzva MAS 037/7.2/6 pre obce - opatrenie 7.2

Kód výzvy: MAS_037/7.2/6