clld / Leader

Aktuality

29.4.2019

Výzva č. 4 Žilinský samosprávny kraj

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil 27.3.2019 4. vývu na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci participatívneho rozpočtu. Výzva je zameraná na nasledovné oblasti:

ČIVORADO 27.4.2019

ČIVORADO

Srdečne pozývame na akciu Čisté vody Rajeckej doliny. Akcia sa uskutoční v sobotu 27. apríla. Naša MAS Rajecká dolina je spoluorganizátorom. Každý kto sa chce zapojiť a urobiť naše prostredie krajším je vítaný. Prineste si so sebou pracovnú obuv (čižmy), rukavice a dobrú náladu. Po dobre odvedenej práci Vás okrem dobrého pocitu čaká posedenie v Kempe Slnečné skaly, kde bude pre zberačov prichystané občerstvenie.

Seminár 25.4.2019

Seminár "Stále aktívni"

Aké sú možnosti zapojenia seniorov do života v komunite? Ako sa môžu aktívne podieľať na zlepšovanímedziľudských vzťahov vo verejnom priestore? Ako získavať informácie, ktoré pomôžu pri prepojení ichpotrieb a záujmov a potrieb samospráv?

Nočný turistický výstup na Hnilickú Kýčeru 17.4.2019

Nočný turistický výstup na Hnilickú Kýčeru

Na zelený štvrtok 18.4.2019 usporiada OZ NAMSAK (WWW.NAMSAK.SK) 10. ročník nočného turistického výstup na Hnilickú Kýčeru. Zraz účastníkov a odchod bol 18,30hod. od mládežníckeho strediska Koniarka. 

Seminár Kontrolná činnosť občanov 6.4.2019

Seminár Kontrolná činnosť občanov

Aké sú možnosti zapojenia občanov do rozhodovaní v obci? Ako sa môžu aktívne podieľať na správe vecíverejných? Ako efektívne komunikovať a argumentovať vo vzťahu občan – zástupca verejnej správy?Ako získavať informácie, ktoré pomôžu pri prepojení záujmov občanov a samospráv?

10. ročník súťaže Dedina roka 27.3.2019

10. ročník súťaže Dedina roka

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a obcí Slovenska tak vyhlásila už 10. ročník národnej súťaže Dedina roka. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Záštitu nad súťažou Dedina roka 2019 prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo, ktoré poskytne oceneným obciam finančné prostriedky viazané na realizáciu projektov pre podporu rozvoja a obnovy obce.

Súťaž v kreslení a maľovaní detí 27.3.2019

Súťaž v kreslení a maľovaní detí

Spolok pre obnovu dediny a Obec Miklušovce vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách  na Slovensku s ústrednou témou:

21.3.2019

Vígľaš: Novým predsedom MAS je Š. Škultéty

Vígľaš 16. marca (TASR) - Novým predsedom národnej siete (NS) Miestnych akčných skupín (MAS) sa stal exprimátor Trenčianskych Teplíc Štefan Škultéty. Rozhodli o tom v stredu (13. 3.) v obci Vígľaš v Detvianskom okrese delegáti Valného zhromaždenia NS MAS. Vo funkcii vystriedal starostu obce Santovka Ľubomíra Lorincza. Podpredsedami sa stali Peter Nemeček z MAS Kopaničiarsky región a Milan Semančík z MAS Horný Šariš - Minčol. Podľa nového predsedu bude jedným z hlavných cieľov rozšíriť členskú základňu o ďalších členov a profesionalizovať kanceláriu združenia. Ako najväčšiu výzvu však Škultéty vníma problém s nečerpaním finančných prostriedkov, ktoré sú určené na projekty riadené prostredníctvom miestnych akčných skupín. "Máme programové obdobie 2014-2020 a v roku 2019 sme v stave, že nebolo využité ani jedno euro, či už v prospech samosprávy, alebo podnikateľského subjektu. Už nie je čas hľadať výhovorky, kto je za tento stav zodpovedný. Je potrebné túto situáciu zmeniť, celý proces zdynamizovať a hľadať s riadiacim orgánom okamžité riešenia. V regiónoch vládne nervozita, ale aj veľké rozčarovanie. Niektoré združenia sú na hranici svojej ďalšej existencie," skonštatoval Škultéty. Valné zhromaždenie schválilo rozpočet a plán činnosti, kde definovalo úlohy na najbližšie obdobie. Jedným z ďalších cieľov bude nadviazať bližšiu spoluprácu s vyššími územnými celkami. V iných krajinách je financovanie činnosti miestnych akčných skupín riešené z viacerých zdrojov, resp. operačných programov. "Túto tému bude treba tiež otvoriť najmä v súvislosti s prípravou nového programového obdobia," doplnil nový predseda. Národná sieť Miestnych akčných skupín je strešná organizácia takmer 50 verejno-súkromných zoskupení pôsobiacich na celom území Slovenska. MAS je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch LEADER. Metóda LEADER predstavuje inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri.