clld / Leader

Aktuality

19.2.2024

Harmonogram výziev na rok 2024 - 4.1, 4.2

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2024, opatrenie 4.1 a 4.2.

14.12.2023

Oznámenie o o plánovanom uzavretí výziev

Oznamujeme žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku plánované uzavretie výzviev č. IROP-CLLD-X347-511-001 a IROP-CLLD-X347-512-004

13.12.2023

Výzva MAS 037/7.2/7 pre obce - opatrenie 7.2

Kód výzvy: MAS_037/7.2/7

20.11.2023

Harmonogram výziev na rok 2023 - verzia 5.1

Harmonogram výziev MAS Rajecká dolina z programu PRV na rok 2023, ver. 5.1.

13.11.2023

Výzva č. 5/2023 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.1

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Autogramiáda knihy 24.10.2023 18.10.2023

Autogramiáda knihy 24.10.2023

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na slávnostnú autogramiádu knihy p. PhDr. Júlie Marcinovej, PhD. pod názvom "Kde si sa vydala, tam si mlieko pýtaj". Autogramiáda spojená s besedou sa bude konať 24.10.2023 o 17:00 h v sobášnej sieni mesta Rajecké Teplice a zúčastnia sa jej aj majitelia vydavateľstva Artis Omnis manželia Ivan a Andrea Harmanovci, ktorí knihu vydali. Akciu bude moderovať p. Karolína Kováčová, vstup je voľný.

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – Ku ihrisku, VEĽKA ČIERNA 29.9.2023

REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – Ku ihrisku, VEĽKA ČIERNA

Predmetom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie – Ku ihrisku, ktorá sa nachádza v Katastrálnom území obce Veľká Čierna, v okrese Žilina, na parcelách číslo KN – C 752/1; 752/2 a KN – E 2156/2.  Cieľom rekonštrukcie miestnej komunikácie je zabezpečiť kvalitný a bezpečný prístup pre všetkých obyvateľov, ako aj návštevníkov obce do časti vedúcej k futbalovému ihrisku. V súčasnosti nevyhovujúci technický stav cesty s množstvom výtlkov a nerovností ohrozuje bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, vrátane chodcov a cyklistov. Rekonštrukciou miestnej komunikácie (420 m) sa zároveň výrazne prispeje  k oživeniu znevýhodnenej časti obce, nakoľko dôjde k zlepšeniu jej prepojenia so širšou dopravnou sieťou a zároveň k podpore rozvoja cestovného ruchu najmä pri organizovaní športových podujatí obce. Začiatok rekonštrukcie miestnej komunikácie bude od križovatky s miestnou komunikáciou, ktorá vedie ku Kostolu svätého Cyrila a Metóda a pokračovať bude po miestne futbalové ihrisko.  

Revitalizácia verejného priestranstva okolia kaplnky sv. Anny 20.9.2023

Revitalizácia verejného priestranstva okolia kaplnky sv. Anny

Projekt rieši realizáciu úpravy verejného priestranstva v okolí kaplnky sv. Anny. Projekt je realizovaný na základe oprávnených činností MAS konkrétne - Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. Zahŕňa oprávnené výdavky na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry napr. zeleň alebo lavičky (priestor na oddych).