clld / Leader

Aktuality

Seminár Verejná zeleň 7.2.2020

Seminár Verejná zeleň

Aký význam má verejná zeleň? Ako sa môžeme zapojiť do rozhodovania o stromoch v našej obci? Je v silách občana alebo MVO zabrániť výrubu? Môžeme sami niečo zmeniť? Ako ovplyvniť kvalitu vysadenej zelene? Na čo nezabudnúť pri výsadbe ovocných drevín?

29.1.2020

Harmonogram výziev na rok 2020

Harmonogram výziev 2020

27.1.2020

Podpora miestnej a regionálnej kultúry na rok 2020

Program podpora miestnej a regionálnej kultúry, ktorý zverejnilo Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému, je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba, divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes a i.) vo forme poskytnutia dotácie. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov na účel zakúpenia alebo výroby (resp. úpravy originálnych) tradičných odevov a scénických kostýmov, výroba a nákup hudobných nástrojov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu remeselných a ľudovo umeleckých výrobkov.

Školenie pre pestovateľov bylín 23.1.2020

Školenie pre pestovateľov bylín

Kofola pozýva záujemcov o pestovanie bylín na stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.1.2020 o 8,50 hod v Rajeckej Lesnej. Svoju účasť potvrďte prosím do 22. 1. 2020 Radimovi Garnolovi na e-mail: radim.garnol@kofola.cz alebo na tel.: +420 603 299 303.

Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár 11.1.2020

Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár

Občianske združenie Áno pre život Vás pozýva na ďalší zo série seminárov s názvom Kontrolná činnosť občanov, ktorý sa uskutoční 11.1.2020 (sobota) v Komunitnom centre n.o. Áno pre život v Rajci. Podrobný program seminára nájdete v prílohe.

13.12.2019

Výzva MAS 037/7.5 - AKTUALIZÁCIA

Upozorňujeme na ZMENU výzvy MAS 037/7.5/1.

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 29.11.2019

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev Stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2019, v čase od 9:00 hv hoteli Roháč v Trstenej.

Odborná prax vo Švajčiarsku v LS 2020 28.11.2019

Odborná prax vo Švajčiarsku v LS 2020

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu v spolupráci so švajčiarskym partnerom Swiss Hospitality Academy v Maienfelde pripravuje pre mladých ľudí, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje vedomosti z poskytovania služieb cestovného ruchu,  odbornú prax vo Švajčiarsku v letnej sezóne 2020. Naše združenie ponúka týmto záujemcom 4 mesačnú odbornú prax v hoteloch, penziónoch a pohostinských zariadeniach vo Švajčiarsku v kantóne Graubünden (nemecky hovoriaci kantón), zahrňujúcu okrem praktickej práce v zariadeniach cestovného ruchu aj dvojtýždňový intenzívny kurz v školskom hoteli v Luzerne a jednodňovú exkurziu do niektorého kantónu Švajčiarska. Veríme, že pokiaľ sa rozhodnete absolvovať túto prax, prinesiete si nezabudnuteľné zážitky a rozšírite si svoje vedomosti rovnako ako stovky iných mladých ľudí, ktorí absolvovali tieto praxe už od roku 1995. Podrobné a aktuálne informácie o praxi sú uverejnené aj na webovej stránke združenia www.swiss – slovaktourism.sk.

30.10.2019

Oznámenie o aktualizácii výzvy MAS-037/4.1/2

Oznámenie o aktualizácii Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. MAS_037/4.1/2 - predĺženie termínu predkladania ŽoNFP.