clld / Leader

Revitalizácia verejného priestranstva okolia kaplnky sv. Anny

20. september 2023
Revitalizácia verejného priestranstva okolia kaplnky sv. Anny

Projekt rieši realizáciu úpravy verejného priestranstva v okolí kaplnky sv. Anny. Projekt je realizovaný na základe oprávnených činností MAS konkrétne - Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. Zahŕňa oprávnené výdavky na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry napr. zeleň alebo lavičky (priestor na oddych). 

Hlavným cieľom nášho projektu je podpora prírodného vyžitia, ktoré je jeden z hlavných cieľom aj v rámci Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina. Preto máme za to, že projekt je v súlade s plánmi rozvoja obcí na základe tvorby priestranstva pre prírodné vyžitie a nakoľko obec Turie ponúka mnoho možností na rekreáciu, turistiku či šport tak je projekt maximálne využiteľný.

Foto realizácie: Turie - kaplnka