clld / Leader

Aktuality

21.5.2021

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 2

Výzva MAS 037/4.2/2 bola aktualizovaná:

28.4.2021

Výzva MAS 037/4.2/2 aktualizácia č. 1

! ZMENA dátumu uzavretia výzvy: 21.5.2021 !

31.3.2021

Výzva IROP-CLLD- X347-512-002

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD- X347-512-002.

15.3.2021

Výzva MAS 037/4.2/2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

8.3.2021

Výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 aktualizácia č.2

RO pre IROP v zmysle kapitoly 7.4.1, bod 3 Implementačného modelu CLLD v IROP schvaľuje aktualizáciu č. 2 Výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 k aktivite A1 vyhlasovanú MAS Rajecká dolina.

10.2.2021

Výzva IROP-CLLD-X347-512-003

Miestna akčná skupina Rajecká dolina vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - kód výzvy: IROP-CLLD-X347-512-003.

31.1.2021

Harmonogram výziev PRV 2021 verzia III

Harmonogram výziev PRV 2021 verzia III - op. 4.2

1.12.2020

Diskusia | Ako dostať eurofondy do územia

Dávame Vám do pozornosti video:

25.11.2020

Výzva č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 50/PRV/2020 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny; Živočíšna výroba Oznámenie o zverejnení výzvy č. 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:Opatrenie 4 –  Investície do hmotného majetkuPodopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikovOblasť: 

12.11.2020

Výsadba medonosných drevín v Rajeckej doline

Priatelia včelári, naše včelárky, starostovia a dobrovoľníci, chceme Vás požiadať o Vašu ochotu pomôcť pri výsadbe medonosných drevín v týchto dňoch v Rajeckej doline. Výsadba bude realizovaná výlučne nami včelármi a ochotnými dobrovoľníkmi.

< predchádzajúce