clld / Leader

Aktuality

Seminár Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch 19.2.2020

Seminár Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Podpora predaja malých množstiev poľnohospodárskych produktov v malých poľnohospodárskych podnikoch Stretnutie sa uskutoční 27. februára 2020, v čase od 9:00 h poľovnícky hotel Diana v Stráži.

Seminár Regionálne partnerstvá 14.2.2020

Seminár Regionálne partnerstvá

Občianske združenie ÁNO PRE ŽIVOT a MAS Rajecká dolina Vás pozývajú na Seminár Regionálne partnerstvá. Uskutoční sa dňa 14.2.2020 na MSU Rajec vo veľkej zasadačke.UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 12. 02. 2020, Prihlasovanie: Zuzana Dobešová, apz.projekty@gtsmail.sk, tel.: 0903 534 894

Granty ŽSK 13.2.2020

Granty ŽSK

Dobrý projekt, lepší kraj! Požiadajte župu o dotáciu...

Seminár Verejná zeleň 7.2.2020

Seminár Verejná zeleň

Aký význam má verejná zeleň? Ako sa môžeme zapojiť do rozhodovania o stromoch v našej obci? Je v silách občana alebo MVO zabrániť výrubu? Môžeme sami niečo zmeniť? Ako ovplyvniť kvalitu vysadenej zelene? Na čo nezabudnúť pri výsadbe ovocných drevín?

29.1.2020

Harmonogram výziev na rok 2020

Harmonogram výziev 2020

27.1.2020

Podpora miestnej a regionálnej kultúry na rok 2020

Program podpora miestnej a regionálnej kultúry, ktorý zverejnilo Ministerstvo kultúry SR v rámci dotačného systému, je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby (tanec, spev, hudba, divadlo, remeselná a ľudová umelecká výroba, výtvarné umenie, fotografia, literatúra, prednes a i.) vo forme poskytnutia dotácie. Podpora bude spočívať v prideľovaní finančných prostriedkov na účel zakúpenia alebo výroby (resp. úpravy originálnych) tradičných odevov a scénických kostýmov, výroba a nákup hudobných nástrojov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu remeselných a ľudovo umeleckých výrobkov.

Školenie pre pestovateľov bylín 23.1.2020

Školenie pre pestovateľov bylín

Kofola pozýva záujemcov o pestovanie bylín na stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.1.2020 o 8,50 hod v Rajeckej Lesnej. Svoju účasť potvrďte prosím do 22. 1. 2020 Radimovi Garnolovi na e-mail: radim.garnol@kofola.cz alebo na tel.: +420 603 299 303.

Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár 11.1.2020

Kontrolná činnosť občanov - pozvánka na seminár

Občianske združenie Áno pre život Vás pozýva na ďalší zo série seminárov s názvom Kontrolná činnosť občanov, ktorý sa uskutoční 11.1.2020 (sobota) v Komunitnom centre n.o. Áno pre život v Rajci. Podrobný program seminára nájdete v prílohe.

13.12.2019

Výzva MAS 037/7.5 - AKTUALIZÁCIA

Upozorňujeme na ZMENU výzvy MAS 037/7.5/1.

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 29.11.2019

Vzdelávaco-informačné stretnutie: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj Vás pozýva na vzdelávaco-informačné stretnutie Predpoklady, príprava a podklady na prípravu žiadosti o NFP na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2020 v zmysle harmonogramu výziev Stretnutie sa uskutoční 11. decembra 2019, v čase od 9:00 hv hoteli Roháč v Trstenej.