clld / Leader

Traktor s príslušenstvom Ekofarma Trnové

20. september 2023
Traktor s príslušenstvom Ekofarma Trnové

Projekt sa zameriava na obstaranie strojov - Traktor s nakladačom a príslušenstvo: samonakladacia vlečka, predná disková kosa a dvojrotorový zhrňovač.

Financovanie je riešené formou refundácie podľa uzatvoreného obstarávania. Výška pomoci je pre tento projekt 50% zo sumy z obstarávania bez DPH. Projekt je oprávnený z hľadiska aktivity pre Živočíšnu výrobu na základe ktorej sú aj aktivity oprávnené. 

fotodokumentácia Ekofarma