clld / Leader

Rekonštrukcia chodníka a schodov na cintoríne v obci Kunerad

29. september 2023
Rekonštrukcia chodníka a schodov na cintoríne v obci Kunerad
Predmetom  projektu je riešenie spevnených prístupových plôch - resp. chodníka a schodov na cintoríne. Vzhľadom na to, že existujúci chodník  a betónové schodisko je nevyhovujúci, jeho rekonštrukcia je nevyhnutná.
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu prístupu na cintorín a ku kostolu, bezpečnosť jeho užívateľov a v neposlednom rade zlepšiť životné prostredie v blízksti dotknutého chodníka.  V rámci týchto prác je riešená aj výmena existujúcej exteriérovej betónovej dlažby, čo uľahčí a zlepší vlastnosti chodníka z hľadiska lepšieho prístupu pre ŤZP ľudí.
Výsledkom projektu bude 35,56 m spevnenej prístupovej plochy - resp.chodníka a schodiska, ktorá zabezpečuje prepojenie obce s prístupom na cintorín a ku kostolu.
 
fotodokumentácia