clld / Leader

Výzva č. 3/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.5

12. jún 2019 Výzvy 1 dokument

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 31.7.2019

Výber sa uskutoční do: 5.8.2019

Zoznam dokumetnov

Výzva č. 3/2019 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 7.5