clld / Leader

Výzva č. 1/2020 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP PRV podopatrenie 4.2

4. september 2020 Výzvy 0 dokumentov

MAS Rajecká dolina vyhlasuje výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 30.09.2020

Výber sa uskutoční do: 05.10.2020

 

VÝZVA OH 4.2