clld / Leader

Obstaranie poľnohospodárskej techniky FATIMEX, s.r.o.

27. marec 2024
Cieľom projektu je investícia do  poľnohospodárskeho podniku zaoberajúceho sa živočíšnou výrobou, so zámerom zlepšenia hospodárskeho výkonu a uľahčenia jeho modernizácie. Investíciou do poľnohospodárskej techniky sa zabezpečí podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
 
Hlavný cieľ projektu sa dosiahne sledovaním čiastkových cieľov, ako sú:
  • obnova poľnohospodárskej techniky – zakúpením kolesového traktora a lúčnych brán
  • zlepšenie hospodárskeho výkonu podniku podnikajúceho vo vidieckej oblasti na území MAS Rajecká dolina
  • rast konkurencieschopnosti podniku a posilnenie jeho pozície na trhu
  • podpora ekologického a environmentálne prijateľného spôsobu úpravy obhospodarovaných lúk a pasienkov
  • modernizácia procesu živočíšnej výroby v podniku obstaraním nových moderných  zariadení pre zabezpečenie kvalitnej krmovinovej základne v chove oviec
  • zvýšenie účasti na trhu rastom produkcie a kvality produktov
  • zlepšenie kvality života vo vidieckej oblasti
Spoločnosť hospodári na území Žilinského samosprávneho kraja, v katastrálnych územiach obci: Šuja, Rajecká Lesná, Fačkov, Čičmany, Abramová, Mošovce, obhospodaruje výmeru 424,70 ha.
V rámci projektu sa obstarajú:
Kolesový traktor JOHN DEERE 6120 M, ktorý v zmysle Prílohy č.7b-oprávnené výdavky na vybrané stroje patrí pod: Triedu: 01 Mobilné energetické prostriedky (MEP), podtriedu: 01.1 Traktory, Kategóriu: 01.2 Kolesové traktory, Typ: do 120 kW vrátane, Oblasť: živočíšna výroba
Lúčnej brány GUTTLER GreenMaster 300, ktoré v zmysle Prílohy č.7b-oprávnené výdavky na vybrané stroje patrí pod: Triedu: 02 Stroje na spracovanie pôdy, Podtriedu: 02. 2 Stroje na prípravu pôdy pred sejbou a vysadzovaním, Kategóriu: 02. 2 Brány, Podkategóriu: brány lúčne, Oblasť: živočíšna výroba