clld / Leader

Projekty: CHOD MAS

MAS Rajecká dolina – Chod MAS III

15. január 2024 Výška schváleného príspevku: 127 500,77 Eur
MAS Rajecká dolina realizuje projekt s názvom: "MAS Rajecká dolina – Chod MAS III" Zmluva o NFP č.:  NFP309190CKF6. Projekt je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. Výška schváleného príspevku:   127 500,77 Eur Spolufinancovanie projektu zo strany MAS Rajecká dolina:  0% Platnosť zmluvy:  8.8.2023 Účinnosť zmluvy: 15.8.2023   Ciele projektu:

MAS Rajecká dolina – prevádzkové náklady MAS spojené s realizáciou stratégie CLLD – etapa II.

28. január 2021 Výška schváleného príspevku: 91 593,95 Eur
MAS Rajecká dolina realizuje projekt s názvom: "MAS Rajecká dolina – prevádzkové náklady MAS spojené s realizáciou stratégie CLLD – etapa II." Projekt je zameraný na zabezpečenie činnosti kancelárie chodu MAS, ktorej zámerom je napĺňanie cieľov definovaných v stratégii CLLD  MAS Rajecká dolina s názvom „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ prostredníctvom dostatočnej kapacity MAS v rozsahu:

MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD

3. máj 2018 Výška schváleného príspevku: 132 718,41 Eur
MAS Rajecká dolina realizuje projekt s názvom „MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD.“