clld / Leader

Projekty: CHOD MAS

MAS Rajecká dolina – prevádzkové náklady MAS spojené s realizáciou stratégie CLLD – etapa II.

28. január 2021 Výška schváleného príspevku: 91 593,95 Eur
MAS Rajecká dolina realizuje projekt s názvom: "MAS Rajecká dolina – prevádzkové náklady MAS spojené s realizáciou stratégie CLLD – etapa II." Projekt je zameraný na zabezpečenie činnosti kancelárie chodu MAS, ktorej zámerom je napĺňanie cieľov definovaných v stratégii CLLD  MAS Rajecká dolina s názvom „Spolu vieme tvoriť, tešiť sa a žiť“ prostredníctvom dostatočnej kapacity MAS v rozsahu:

MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD

3. máj 2018 Výška schváleného príspevku: 132 718,41 Eur
MAS Rajecká dolina realizuje projekt s názvom „MAS Rajecká dolina – náklady na prevádzku MAS spojenú s realizáciou stratégie CLLD.“