clld / Leader

Projekty: Prípravná podpora

Príprava integrovanej stratégie Miestnej akčnej skupiny Rajecká dolina

14. august 2018 Výška schváleného príspevku: 14 277,00 Eur
Program:                             Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020