clld / Leader

Projekty: Implementácia IROP

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z-302051X347-511/512-28

26. február 2020 Výška schváleného príspevku: 510 000,00 Eur
Publicita Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP302051X347