clld / Leader

Projekty: Animácie MAS

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190N886

20. december 2018 Výška schváleného príspevku: 34 009,00 Eur
Publicita Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NFP309190N886