clld / Leader

Udelenie štatútu

8. jún 2022
Udelenie štatútu

Miestnej akčnej skupine Rajecká dolina bol dňom 31.5.2022 priznaný štatút "registrovaný sociálny podnik".