clld / Leader

Mimoriadna výzva č. 1/2019

15. marec 2019 Výzvy 0 dokumentov

Fond na podporu umenia zverejnil Mimoriadnu výzvu č. 1/2019 zameranú na podporu tradičnej kultúry. Termín uzatvorenia výzvy je 25.3.2019.

O dotáciu sa môžete uchádzať v rámci týchto aktivít: 

4.3.1 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre

4.3.2 Aktivity nezávislých neprofesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre

4.3.3 Tvorba, realizácia a interpretácia diel – tradičná kultúra.


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019.
Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod..

 

V rámci výzvy na podprogramy č. 4.3.1 a 4.3.2 môžu žiadatelia získať finančné prostriedky na súbor aktivít (napr. podujatia, pracovné stretnutia v zahraničí, vrátane obstarania krojov, hudobných nástrojov, výroba a distribúcia zvukového CD).  Podprogramy sa odlišujú iba podľa typu žiadateľa - profesionálne resp. neprofesionálne zoskupenia (pri op. 4.3.2 aj obce).  Celková výška podpory pre jedného žiadateľa je do 60 000 Eur, výška spolufinancovania 5%.  Podpora nie je určená na nákup investičného majetku (oprávnené obstaranie hnuteľných vecí do 1 700 Eur za 1 ks.).

V prípade podprogramu 4.3.3 je možná podpora aj pre remeselníkov, ľudovo – umeleckých výrobcov (tj. fyzické osoby bez registrácie) formou štipendia cca 5 220 Eur/rok, kde výška spolufinancovania je 0% (možnosť požiadať dva roky za sebou) a nepreukazujú sa výdavky.

 Výzvu vrátane podrobných pravidiel nájdete TU.

Mimoriadna výzva 1_2019

Podpora tradičnej kultúry 2019 - programy

Postup podávania žiadosti

V dokumente „Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019“ sa na  str. 179 – 182 uvádza výklad pojmov k oprávneným výdavkom, pričom však jednotlivé tipy oprávnených výdavkov sú určené v tabuľke pri každom podprograme.  Zoznam neoprávnených výdavkov je uvedený v časti B, kapitoly  2 (str. 183) dokumentu.

 

Kontakty:

Regionálny koordinátor

Mgr. art. Koloman Galbavý

Dolný Val č. 47| 011 28  Žilina

tel.: +421 905 404 830

koloman.galbavy@culture.gov.sk

 

Ďalšie kontakty -  Bratislava:

Michaela Košová,

Andrej Kotlárik– 02/593 24 263, andrej.kotlarik@fpu.sk

 

Referentov so sídlom v Bratislave môžete telefonicky kontaktovať v čase:

PO – ŠT:  13:00 - 15:00                         
PI:           13:00 - 14:00