clld / Leader

Dokumenty: Verejné obstarávanie

V prílohe príručky nájdete vzory dokumentov ako výzvy na PHZ a iné.