clld / Leader

Dokumenty: Metodika pre príjemcov po platnosti zmluvy IROP

Príručka pre Užívateľa a Realizátora stratégie CLLD

zip 16. február 2022 1 stiahnutie 1.62 MB

Manuál pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.7

zip 16. február 2022 0 stiahnutí 10.8 MB

Hlásenie o ukončení projektu IROP

word 16. február 2022 1 stiahnutie 175.17 KB