clld / Leader

Výzva MAS 037/7.5 - AKTUALIZÁCIA

13. december 2019 Výzvy 2 dokumenty

Upozorňujeme na ZMENU výzvy MAS 037/7.5/1.

V prílohách uverejňujeme aktualizovanú výzvu spolu s aktualizovanými prílohami v zmysle novej metodiky. Dôvodom je zmena v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (ďalej len „príručka"), Verzia 1.2 s platnosťou od: 28. 11. 2019 a účinnosťou od: 02. 12. 2019.

 

Zoznam dokumetnov

Výzva MAS 037/7.5 - AKTUALIZÁCIA
Prílohy 7.5.1 aktualizácia