clld / Leader

Granty a dotácie z VÚC

30. január 2019 Výzvy 0 dokumentov

Žilinský samosprávny kraj zverejnil výzvy, o ktoré sa môžete uchádzať v termíne do 31.03.2019 v rámci  podprogramu "Verejný priestor a verejná infraštruktúra" , "Aktívny človek = aktívna spoločnosť"  a "Kultúra". 

http://www.zilinskazupa.sk/sk/dokumenty-oznamy/granty-dotacie/

 

Podprogram:: ,,Aktívny človek = aktívna spoločnosť“

Podprogram:: ,, Kultúra “

Podprogram – Verejný priestor1 a verejná infraštruktúra