clld / Leader

Výzva IROP-CLLD-X347-511-001 !aktualizácia dokumentov!

13. október 2020

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Upravené dokumenty k výzve nájdete v prílohe výzvy.

https://www.masrajeckadolina.sk/vyzvy/irop/vyzva-irop-clld-x347-511-001-aktualizacia-dokumentov/