clld / Leader

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v spolupráci so Združením "Región Beskydy"

6. jún 2019 Výzvy 0 dokumentov

Dňa 04.06.2019 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlasuje: 

  • V. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 preprioritnú os 1 "Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia" (dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre výzvu je 703 190,00 ). Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2021.
  • IV. výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 pre prioritnú os 3 "Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania"(dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 94 200,00). Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu musí byť najneskôr 31. decembra 2020.

Termín na predkladanie žiadostíod 04.06.2019 do 31.07.2019 v čase do 15:00 hodiny

Miesto a spôsob predkladania žiadostí:
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre:

  • individuálne mikroprojekty – predkladané v národnom jazyku so skráteným opisom v jazyku cezhraničného partnera;
  • spoločné mikroprojekty – predkladané v dvoch jazykoch: v poľskom a v slovenskom jazyku

VIAC INFO