clld / Leader

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

30. máj 2019 Výzvy 0 dokumentov

Dňa 2.5.2019 bola zverejnená výzva Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na projekty zamerané na podporu regionálneho rozvoja, spolupráce aktérov regionálneho rozvoja na regionálnej ale aj nadnárodnej úrovni, rozvoja ľudských zdrojov (zvyšovanie vzdelanostnej úrovne), rozvoj cestovného ruchu, kultúry a pod. . Nie je k dispozícii veľký obnos finančných prostriedkov, no kvalitné projekty určite budú mať šancu.

Min. výška dotácie:  10 000 Eur

Max. výška dotácie: 50 000 Eur

Spolufinancovanie:  10%

Celkový objem FP na výzvu: 1 135 346 Eur

Termín uzavretia výzvy:    30.06.2019

 

Viac info: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/investicie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-podpory-regionalneho-rozvoja-2/index.html