clld / Leader

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 49/PRV/2020 - Výnimočná dočasná podpora pre spracovateľské MSP, ktoré sú obzvlášť zasiahnuté krízou v dôsledku ochorenia COVID-19

3. september 2020 Výzvy 0 dokumentov

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV pre opatrenie 21 - Výnimočná dočasná podpora pre poľnohospodárov a MSP, ktorí sú obzvlášť zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19.

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 1-9 zamestnancov:              10 000,00 EUR

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 10-49 zamestnancov:         25 000,00 EUR

Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 50-249 zamestnancov:      50 000,00 EUR

Poskytnutá výška nenávratného finančného príspevku nemôže byť vyššia ako celkové tržby žiadateľa za rok 2019.

 

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy:   24. 8. 2020

Dátum uzavretia výzvy:     22. 9. 2020

VIAC INFO

https://www.apa.sk/clanok/oznamenie-o-zverejneni-vyzvy-c-49-prv-2020-vynimocna-docasna-podpora-pre-spracovatelske-msp-ktore-su-obzvlast-zasiahnute-krizou-v-dosledku-ochorenia-covid-19/10136