clld / Leader

Harmonogram výziev IROP na rok 2021

30. október 2020 Výzvy 1 dokument

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP na rok 2021.

Zoznam dokumetnov

Harmonogram výziev IROP na rok 2021