clld / Leader

Harmonogram výziev IROP na rok 2020

20. apríl 2020 Výzvy 1 dokument

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok IROP 2020

Zoznam dokumetnov

Harmonogram výziev IROP