clld / Leader

Región: Lietavský hrad

31. máj 2019
Lietavský hrad

Hrad sa nachádza v Žilinskom kraji, 10 km na  juh od Žiliny v katastri obce Lietava na vysokom kopci nad obcou. Zrúcanina hradu Lietava patrí k najrozsiahlejším a hradným objektom na Slovensku. Dnešná rozloha zrúcaniny leží na ploche 9 478 m2.

Za viac ako sedem storočí svojej existencie prešiel dlhým stavebným vývojom ukončeným renesančnou prestavbou. Zánik hradu je datovaný okolo roku 1760, kedy sa už spomína ako stavba v rozklade. Základ hradu tvorila hranolová veža (dnes zachovalá do výšky 14. metrov). Vo východnom smere bol k veži pristavený mohutný hradný palác ukončený kaplnkou. Dodnes nesú jeho múry vzácne architektonické detaily. Južným smerom od veže sa nachádza piata brána hradu a ďalej na JZ stoja ďalšie obytné budovy a neskorogotický palác. Na severnej strane od stredného hradu je predhradie ukončené podkovovitou vežou a valcovou delovou baštou. Rovnobežne s prvým predhradím sa tiahne druhé hospodárske predhradie s dvoma delostreleckými bastiónmi a renesančnou prednou vstupnou bránou.