clld / Leader

Región: Kostol sv. Mikuláša vo Fačkove

17. september 2015
Kostol sv. Mikuláša vo Fačkove

 Kostol pochádza zo 17. storočia. Zbarokizovaný bol v rokoch 1788 - 1792. Ide o jednoloďovú stavbu s rovným uzáverom presbytéria a blokovou predstavanou vežou. Loď bola pôvodne krytá krížovou hrebienkovou klenbou, ale pri barokizácií ju preklenuli pruskými klenbami. Fasáda je hladká s barokovými oknami, v ktorých sú kované mreže. Hlavný vstup a predná časť sú orientované na juhozápad. Loď je vertikálne delená a spoločne so vstupom vytvára vyvýšený chór v tvare písmena U. V prednej, o niečo zúženej časti lode sa nachádza presbytérium. Sakristia v severovýchodnom ukončení vytvára zároveň nosný statický podklad pod vežu kostola. Základova konštrukcia je kamenná. Vnútorné zariadenie je neobarokové a neogotické z druhej polovice 19. a 20. storočia. Sakrálny objekt bol rekonštuovaný začiatkom 20. storočia okolo roku 1955. Posledná rekonštrukcia prebehla v rokoch 2011 - 2013. Odborný prieskum kostola odhalil jeho vysoké zaťaženie vlhkosťou. Tá mala, okrem iného, za následok aj vážne statické poruchy nosných obvodových konštrukcií. V súčasnosti je stav kostola veľmi dobrý a slúži svojmu účelu.