clld / Leader

Výzva vláde SR - CLLD 2021

11. jún 2021

Podporte výzvu adresovanú Vláde SR, ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ministerstvu regionálneho rozvoja SR v záujme podpory programu LEADER v nasledujúcom Programovom období 2021 – 2027. 

Iniciátorom výzvy je združenie „Iniciatíva pre rozvoj slovenského vidieka“.   Svoj hlas môžete pripojiť formou vyplnenia Mena a Priezviska resp. právnickej osoby v rámci hypertextového odkazu: http://m.rozvojvidieka.webnode.sk/vyzva-vlade-2021/.