clld / Leader

Navýšenie alokácie pre obce - opatrenie 7.2

13. február 2024

Celková alokácia pre Výzvu MAS 037/7.2/7 pre obce, opatrenie 7.2 bola na výšená na 237.472,69 €.

VIAC INFO