clld / Leader

ZÁUJMY OBČANOV A SAMOSPRÁV

8. október 2020
ZÁUJMY OBČANOV A SAMOSPRÁV

Čo sú to služby vo verejnom záujme a ako sú financované? Ako môžu samosprávy podporiť svojich aktívnych a iniciatívnych občanov? Aké sú rozvojové plány Žilinského samosprávneho kraja v Rajeckom regióne? Skúsenosti regionálneho lídra v oblasti spolupráce verejnej správy a mimovládnych organizácií. Áno pre život vás pozýva na seminár ZÁUJMY OBČANOV A SAMOSPRÁV. 

Na tieto témy budú hovoriť zaujímavé osobnosti: Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja; Rudolf Bauer, primátor mesta Košice v rokoch 1993-1994, prvý predseda Košického samosprávneho kraja (2001); Marcela Dobešová, analytička a ekonómka

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK 05. 10. 2020 Prihlasovanie: Zuzana Dobešová, apz.projekty@gtsmail.sk

PROGRAM

LEKTORI