clld / Leader

Zahraničná exkurzia do ČR

26. jún 2018
Zahraničná exkurzia do ČR

Zahraničná exkurzia do MAS Buchlov a MAS Region Haná 

 V dňoch 18. a 19. júna 2018 sa pracovníčky kancelárie MAS Rajecká dolina zúčastnili zahraničnej exkurzie do ČR  -  MAS Buchlov a MAS  Region Haná, zameranej na  prípravy a realizácie projektov z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, LEADER/CLLD, regionálne potraviny, vidiecky cestovný ruch a rozvoj vidieka. Uvedenú exkurziu realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky  pre Žilinský kraj so zámerom výmeny informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej práce, podporu miestnych akčných skupín a podporu spolupráce na miestnej a národnej úrovni.

V programe boli zahnuté - návšteva Archeoskanzenu  Modrá, expozície sladkovodných rýb, obce Velehrad, Kultúrneho centra a baziliky. Stretnutia so zásupcami MAS Buchlov priniesli veľký rozmer na možnú implementáciu stratégie CLLD, príklady dobrej praxe , príklady spolupráce a podpory zo strany štátu a samospráv.

Uskutočnilo sa aj pracovné stretnutie pri okrúhlom stole so zástupcami MAS Region Haná , kde pokračovala diskusia o podpore rozvoja územia, LEADER, CLLD, prezentácia stratégie a projektov MAS Haná, navštívili  sme Pivovar  Jadrníček - financovaný z projektov PRV, kde bola praktická ukážka, že aj malí podnikatelia môžu  za pomoci MAS rozvíjať svoje podnikateľské činnosti .Ďalším bodom programu bola návšteva  Zámku Námešť na Hané, ktorého obnova je financovaná z projektov LEADER.

Veľa sa diskutovalo aj o problémoch, na ktoré počas svojej práce narážajú, na meškanie termínov výziev ako aj na zvyšujúcu sa  administratívnu náročnosť realizácie implementácie, na ktoré v súčastnosti narážame aj na Slovensku.

Dúfame, že dobrým príkladom pre nás budú všetky  úspešné projekty u našich kolegov a že s prekonaním všetkých prekážok  sa  budeme aj my môcť  prezentovať výsledkami .