clld / Leader

Výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 aktualizácia č.2

8. marec 2021

RO pre IROP v zmysle kapitoly 7.4.1, bod 3 Implementačného modelu CLLD v IROP schvaľuje aktualizáciu č. 2 Výzvy IROP-CLLD-X347-511-001 k aktivite A1 vyhlasovanú MAS Rajecká dolina.

Predmetom aktualizácie č. 2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v pôvodnom texte dokumentu výzvy a príloh.

Dátum vydania aktualizácie: 08.03.2021
Dátum účinnosti aktualizácie: 09.03.2021