clld / Leader

Výzva MAS 037/7.5 - AKTUALIZÁCIA

13. december 2019

Upozorňujeme na ZMENU výzvy MAS 037/7.5/1.

V prílohách uverejňujeme aktualizovanú výzvu spolu s aktualizovanými prílohami v zmysle novej metodiky.