clld / Leader

Vidiek žije! medzinárodná konferencia

12. september 2019
Vidiek žije! medzinárodná konferencia

„Veríme, že práve spoločnými aktivitami môžeme rozvinúť životaschopnú spoluprácu, ktorá pomôže udržať vidiek aj do budúcnosti živý, produktívny, poskytujúci zdravé a čisté potraviny  pre všetkých.“, organizátori Vás týmto pozývajú do Hriňovej na konferenciu Vidiek žije!.

Viac o konferencii nájdete v PROGRAME.